SALA NR 1

PONIEDZIAŁEK
GODZINY GRUPA LEKTOR
15:00 – 16:00 KIDS V Sonia
16:00 – 17:30 TEEN Intermediate Sonia
17:30 – 19:00 KIDS VI Sonia
19:00 – 20:00 ADULT Konwersacje Sonia
WTOREK
GODZINY GRUPA LEKTOR
15:00 – 16:00 INDYWIDUALNE Sonia
16:00 – 17:15 TEEN Intermediate Sonia
17:15 – 18:15 ADULT Konwersacje Sonia
18:15 – 19:15 INDYWIDUALNE Sonia
ŚRODA
GODZINY GRUPA LEKTOR
15:00 – 16:00 INDYWIDUALNE Sonia
16:05 – 16:50 KIDS II Sonia
16:50 – 17:50 KIDS IV Sonia
17:50 – 18:35 KIDS V Sonia
18:40 – 19:40 ADULT Konwersacje Sonia
CZWARTEK
GODZINY GRUPA LEKTOR
15:00 – 16:00 INDYWIADUALNE Sonia
16:00 – 17:00 INDYWIADUALNE Konwersacje Sonia
17:00 – 18:15 TEEN Upper Intermediate Sonia
18:20 – 19:20 ADULT Konwersacje Sonia
PIĄTEK
GODZINY GRUPA LEKTOR
12:45 – 13:45 ADULT Elementary Karolina
14:00 – 15:00 ADULT Elementary Karolina
16:00 – 17:00 ADULT Konwersacje Sonia